Pokretom do zdravlja

Bol u ramenu

  • Vježbe, bolovi
  • 15.12.2020.

Rame ima odličan dizajn i može podnijeti cijepanje drva, podizanje tereta, bavljenje sportom ili rad u uredu, ali samo pod uvjetima: da se nalazi u pravilnom anatomskom položaju i da ima podršku od mišića koji ga stabiliziraju.

Vježbe koje ću vam pokazati tretiraju tijelo kao cjelinu i potaknuti će stabilizacijske mišiće na obje strane da sudjeluju u radu ramena. Kada se to ostvari bol u ramenu će prestati, bez obzira u kojem području se javlja. Da vas ramena ubuduće ne bi boljela moraju se vratiti u neutralan položaj, a to će te postepeno ostvariti vježbajući ove vježbe.

Ostali sadržaj

No entries to show